ลงทะเบียนสมัครงานวิ่ง :
สกลวิสุทธิ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน #2

ประเภท
Type
จำนวน
Qty
เดินเพื่อสุขภาพ 3 กม.
ได้รับเสื้อ 1 ตัว
เข้าเส้นชัยได้เหรียญรางวัล
วิ่งฟันรัน 5 กม.
ได้รับเสื้อ 1 ตัว
เข้าเส้นชัยได้เหรียญรางวัล
วิ่งฟันรัน 5 กม. - ประเภทนักเรียนอายุต่ำกว่า 12 ปี
ได้รับเสื้อ 1 ตัว
เข้าเส้นชัยได้เหรียญรางวัล
วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.
ได้รับเสื้อ 1 ตัว
เข้าเส้นชัยได้เหรียญรางวัล
วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
ได้รับเสื้อ 1 ตัว
เข้าเส้นชัยได้รับเสื้อ Finisher 1 ตัว
พร้อมเหรียญรางวัล
เดิน-วิ่ง VIP ไม่จำกัดระยะทาง
ได้รับเสื้อ VIP 1 ตัว พร้อมโล่รางวัล
ยอดรวม
Total Price (THB)
0
ยอดรวมทั้งหมด (บาท)
Grand Total (THB)
0
รหัสอ้างอิง (ถ้ามี)
Ref. Order ID
  • เงื่อนไขการสมัคร
  • - รับรหัส ORDER ID ยืนยันการสั่งซื้อ ผ่านอีเมล และ SMS จาก Schools.run เท่านั้น
  • - ห้ามโอนสิทธิ์ หรือ จำหน่ายให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
  • - เมื่อลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  • - ค่าบริการจัดส่ง คนแรกคิด 70 บาท คนต่อไปเพิ่มคนละ 50 บาท (ในรายการใบสมัครเดียวกัน)
  • - สมัครได้ไม่เกิน 10 คนต่อใบสมัครเดียวกัน
  • - กรณีเลือกจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง จะเริ่มจัดส่งก่อนวันแข่งขัน 1-2 สัปดาห์
สกลวิสุทธิ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน #2

รายละเอียดการจัดงาน

1. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษา พัฒนาบุคลากร ทุนการศึกษา กองทุนเพื่ออาหารกลางวัน

ประเภทการแข่งขัน

ประเภท / ระยะวิ่ง ค่าสมัคร
เดินเพื่อสุขภาพ 3 กม.
ได้รับเสื้อ 1 ตัว
เข้าเส้นชัยได้เหรียญรางวัล
เวลาปล่อยตัว : 06:00
400
วิ่งฟันรัน 5 กม.
ได้รับเสื้อ 1 ตัว
เข้าเส้นชัยได้เหรียญรางวัล
เวลาปล่อยตัว : 05:45
400
วิ่งฟันรัน 5 กม. - ประเภทนักเรียนอายุต่ำกว่า 12 ปี
ได้รับเสื้อ 1 ตัว
เข้าเส้นชัยได้เหรียญรางวัล
เวลาปล่อยตัว : 05:45
300
วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.
ได้รับเสื้อ 1 ตัว
เข้าเส้นชัยได้เหรียญรางวัล
เวลาปล่อยตัว : 05:30
500
วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
ได้รับเสื้อ 1 ตัว
เข้าเส้นชัยได้รับเสื้อ Finisher 1 ตัว
พร้อมเหรียญรางวัล
เวลาปล่อยตัว : 05:00
600
เดิน-วิ่ง VIP ไม่จำกัดระยะทาง
ได้รับเสื้อ VIP 1 ตัว พร้อมโล่รางวัล
999

*** เหรียญที่ระลึกจะได้รับหลังเข้าเส้นชัยเท่านั้น

รุ่นอายุ 10.5 กิโลเมตร

ชาย หญิง
อายุต่ำกว่า 15 ปี อายุต่ำกว่า 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-34 ปี อายุ 30-34 ปี
อายุ 35-39 ปี อายุ 35-39 ปี
อายุ 40-44 ปี อายุ 40-44 ปี
อายุ 45-49 ปี อายุ 45-49 ปี
อายุ 50-54 ปี อายุ 50-54 ปี
อายุ 55-59 ปี อายุ 55-59 ปี
อายุ 60-64 ปี อายุ 60 ปี ขึ้นไป
อายุ 65-69 ปี -
อายุ 70-74 ปี -
อายุ 75 ปี ขึ้นไป -

รุ่นอายุ 21.1 กิโลเมตร

ชาย หญิง
อายุ 20-29 ปี อายุ 20-29 ปี
อายุ 30-34 ปี อายุ 30-34 ปี
อายุ 35-39 ปี อายุ 35-39 ปี
อายุ 40-44 ปี อายุ 40-44 ปี
อายุ 45-49 ปี อายุ 45-49 ปี
อายุ 50-54 ปี อายุ 50-54 ปี
อายุ 55-59 ปี อายุ 55-59 ปี
อายุ 60-64 ปี อายุ 60 ปี ขึ้นไป
อายุ 65-69 ปี -
อายุ 70-74 ปี -
อายุ 75 ปี ขึ้นไป -

รุ่นอายุ 5.0 กิโลเมตร

ชาย หญิง
อายุ ต่ำกว่า 15 ปี อายุ ต่ำกว่า 15 ปี
อายุ 16-39 ปี อายุ 16-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปี ขึ้นไป อายุ 50 ปี ขึ้นไป

เงื่อนไขการสมัคร

- รับรหัส ORDER ID ยืนยันการสั่งซื้อ ผ่านอีเมล และ SMS จาก Schools.run เท่านั้น
- ห้ามโอนสิทธิ์ หรือ จำหน่ายให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
- เมื่อลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
- ค่าบริการจัดส่ง คนแรกคิด 70 บาท คนต่อไปเพิ่มคนละ 50 บาท (ในรายการใบสมัครเดียวกัน)
- สมัครได้ไม่เกิน 10 คนต่อใบสมัครเดียวกัน
- กรณีเลือกจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง จะเริ่มจัดส่งก่อนวันแข่งขัน 1-2 สัปดาห์

กำหนดการแข่งขัน

Event Day

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

เวลา 05:00 - 10:00 น.

สถานที่จัดงาน

Event Location

โรงเรียนสกลวิสุทธิ จ.สมุทรสงคราม

my_location ดูบน Google Map

กำหนดการวันรับเสื้อและบิบ

Expo Day

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

เวลา 10:30 - 20:30 น.

โรงเรียนสกลวิสุทธิ สมุทรสงคราม

หลักฐานในการรับเสื้อ และ BIB

- บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบ

* กรณีรับแทน
- สำเนา/ภาพถ่าย บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบ

ตรวจสอบ รายชื่อนักวิ่ง

List of Runners

* เฉพาะนักวิ่งที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อนักวิ่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Contact Infomation

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รร.สกลวิสุทธิ

Tel : 034-702829

ผอ.วชิระ อาจเอื้อม

Tel : 085-4297007

คุณเนตร เจียมวิจิตร

Tel : 081-9385110

คุณจารึก รุ่งมณี

Tel : 081-9141179

ต้องการให้ช่วยสมัคร ?

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
Line : @schoolsrun

โรงแรม / รีสอร์ท / ที่พัก แนะนำ

Hotel / Resort Recommended
บ้านน้ำเป็น รีสอร์ท 034-702582
เรือนไทย บางกุ้ง รีสอร์ท 034-702553
บ้านทิพย์สวนทอง 096-3469496
เรือนอธิษฐาน รีสอร์ท 034-720779
บ้านสวนทรายทอง 089-5072073
ณ ทรีธารา 093-5925635
เรือนปณาลี รีสอร์ท 089-6881965
กระจิบ เบดแอนด์เบรคฟาสต์ 082-6426924

สถานที่ท่องเที่ยว แนะนำ

Attraction Recommended
ค่ายบางกุ้ง 2.0 กม.
ตลาดน้ำบางน้อย 0.5 กม.
ตลาดน้ำอัมพวา/อุทยาน ร.2 4.0 กม.
วังมัจฉา วัดเจริญสุขาราม 4.0 กม.
วัดพระแม่บังเกิด อายุ 100 ปี 3.5 กม.
ตลาดน้ำท่าคา 8.0 กม.