รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียนสำเร็จ :
Satthachon Cross Country Run 2021

RUNNER LIST

Fun Run 5KM - เสื้อแขนสั้น (40 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด/อายุ ช่วง อายุ เพศ ไซส์เสื้อ
  Johnson Lan 18 ธ.ค. 14 - ชาย M
  Wasal Ausmarn 10 พ.ย. 28 - ชาย M
  กรรณิกา อับดุลเลาะห์ 23 ก.ย. 34 - หญิง
  กามารูดิน ดอเลาะ 15 ก.พ. 26 - ชาย
  กิตติยา บุญมาเลิศ 31 ม.ค. 38 - หญิง S
  จารุวรรณ ช่างกลึง 8 มี.ค. 18 - หญิง M
  ชุติกาญจน์ ช่างกลึง 11 เม.ย. 40 - หญิง M
  ณฆร นาคยา 5 ต.ค. 55 - ชาย M
  ณรงค์ ขำหลี 1 ก.ค. 26 -
  ตอฮา อับดุลเลาะห์ 9 ก.ค. 06 - ชาย
  ธนรัช อารีย์ 3 ก.ย. 53 - ชาย M
  นริศรา ตำราเรียง 3 พ.ย. 33 - หญิง
  นายไพรินทร์ กาญจนรักษ์ 8 เม.ย. 07 - ชาย
  นุสรินทร์ ช่างกลึง 28 ก.พ. 16 - หญิง S
  ปฏิภาณ มูลทรัพย์ 28 ต.ค. 47 - ชาย
  ปัทมา นาคนาวา 5 ก.พ. 24 - หญิง
  พรจนา นาคนาวา 27 เม.ย. 18 - หญิง
  พิศลย์ มีแก้ว 12 มิ.ย. 19 - ชาย M
  ฟารีดา มะนิยะ 28 ต.ค. 17 - หญิง S
  มารียา นาทอง 15 ก.ค. 59 - หญิง
  มารุต หมัดตอเฮด 11 ส.ค. 37 - ชาย M
  มาลินี แซ่เอา 12 มี.ค. 07 - หญิง S
  วนิดา สุขถาวร 3 ก.ย. 14 - หญิง S
  วิภาวี อิบรอเฮม 20 พ.ค. 48 - หญิง
  วุฒิพงศ์ ชลายนเดชะ 12 ส.ค. 89 - ชาย M
  สาลินี กูบกระบี่ 28 ก.ย. 09 - หญิง M
  สุพัตรา ขันธปราชญ์ 5 ก.ย. 19 - หญิง M
  สุมาลี ขยันหา 16 ธ.ค. 19 - หญิง
  สุรพล กูบกระบี่ 27 เม.ย. 13 - ชาย M
  สุวรรณณา เซ็นต์มา 15 ก.ย. 18 - หญิง M
  อนัส สุขถาวร 19 มิ.ย. 24 - ชาย M
  อนาวิล เผือกน้อย 3 ก.ย. 53 - ชาย M
  อนุชา อิสรั่น 24 มิ.ย. 33 - ชาย M
  อับดุลเลาะ เจะหมะสาแล 24 พ.ย. 09 - ชาย
  อิบรอฮิม ฮาลีมสุลัยม์ 15 เม.ย. 18 - ชาย M
  ฮัยซิน อับดุลเลาะห์ 18 ม.ค. 56 - หญิง S
  ฮานานี นาคยา 13 เม.ย. 59 - หญิง S
  เอกชัย ภคเลิศพงศ์ 29 ส.ค. 21 - ชาย S
  เอกพงศ์ อับดุลเลาะห์ 2 ก.ค. 33 - ชาย
  โสภา วงษ์สลาม 25 พ.ค. 11 - หญิง M

Fun Run 5KM - เสื้อแขนยาว (13 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด/อายุ ช่วง อายุ เพศ ไซส์เสื้อ
  Nalinee Sangsawang 20 ส.ค. 20 - ชาย
  Wiwat Sangsawang 12 เม.ย. 19 - ชาย
  คอดีเยาะ อับดุลเลาะห์ 31 ม.ค. 09 - หญิง
  นริศา เหละดุหวิ 28 พ.ย. 07 - หญิง
  นิสรีน วงษ์สลาม 2 ก.ค. 39 - หญิง M
  มูนาดา สลามเต๊ะ 19 ก.พ. 35 - หญิง M
  รอสมี สุขถาวร 1 ม.ค. 47 - ชาย M
  สุดารัตน์ อิบรอเฮม 26 ม.ค. 40 - หญิง
  สุธิดา บุญเพ็ญ 29 เม.ย. 25 - หญิง M
  สุนีรัตน์ สายสมุทร 30 พ.ค. 28 - หญิง
  อนิสา มีแก้ว 23 ก.ค. 19 - หญิง S
  อาซีซา วงษ์สลาม 3 เม.ย. 49 - หญิง M
  โรอา สมหวัง 29 ก.ย. 34 - หญิง M
*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @schoolsrun